Archive for çini

Türk Çini Sanatları

Dr. Hatice Aksu

Geleneksel Türk Sanatlarından olan çini, genellikle mimari yapıların, cami, köşk. saray, çeşme, türbe ve benzeri yapıların iç ve dış süslemelerinde kullanılmış bir seramik ürünüdür. Çinilerimiz tür olarak ikiye ayrılır. … continue reading this entry.

Reklamlar

Türk Çini Sanatları

Dr. Hatice Aksu

Geleneksel Türk Sanatlarından olan çini, genellikle mimari yapıların, cami, köşk. saray, çeşme, türbe ve benzeri yapıların iç ve dış süslemelerinde kullanılmış bir seramik ürünüdür. Çinilerimiz tür olarak ikiye ayrılır. … continue reading this entry.

RİKKAT KUNT (İstanbul 1903-İstanbul1986)

RİKKAT KUNT
(İstanbul 1903 � İstanbul 1986)

Gençliğinde resimle ilgilenen Rikkat Hanım 1936�da girdiği Devlet Güzel Sanatlar Akademisi�nin Türk Tezyînî Sanatları Şûbesi�nden 1944�de mezun oldu. Burada İsmâil Hakkı Altunbezer�den (1873-1946) tezhip, Feyzullah Dayıgil�den (1910-1949) Türk desenleri öğrendi. Akademi�de 1948�den îtibâren yirmi yıl tezhip ve çini muallimliğinde bulundu. Emekliye ayrıldıktan sonra evinde sanatını ve hocalığını sürdürdü. Lizbon�daki Gülbenkyan Müzesi�nde mevcud olan tezhipli ve minyatürlü eserlerin onarımı için çağrıldığı Portekiz�de bir müddet kaldı (1971). Tezhip sâhasında sayısız eserler verdi, pek çok hat eserini bezedi. Kabri Beylerbeyi Küplüce�de, Türk Lugati�nin yazarı olan babası Hüseyin Kâzım Bey�le (1870-1934) beraberdir.