Archive for Minyatür

‘Her minyatür bir belgeseldir’

Her minyatür bir belgeseldir’

Minyatür sanatına bir ömür veren Müşfika Sezen Kocabay, son kişisel sergisini geçtiğimiz günlerde açtı.
Kocabay, ilerlemiş yaşına rağmen hâlâ ilk günkü heyecanıyla nakşediyor doğayı eserlerine. Bu yüzden sergisine ‘Daima’ ismini vermiş. Galeri G-art’ta sergilenen minyatürlerde, Kocabay’ın ilk dönemlerde yaptığı çalışmalardan günümüze kadar eserlerini görmek mümkün. … continue reading this entry.

Reklamlar

Geleceğin evrensel dili: Minyatür{Orhan Dağlı ile Röpörtaj}

slâmla tanışmasının ardından köklü sanat mirasımızın varlığından haberdar olan ve bu kaynaktan beslenen bir değer Orhan Dağlı. Kaynaktan aldığını bizlere aktarıyor tüm zorluklara rağmen. … continue reading this entry.

Levni’nin Minyatürleriyle Doğu Minyatürlerini Karşılaştırma

Nalan Yılmaz

Minyatürün kökü Latince Minyum’dan gelir. Minyum al renktir. Ortaçağda minyum rengi kullanılarak yapılan resimlere minyum deniyordu. Ortaçağda Avrupa’da yapılan el yazmalarının bölüm başlarındaki harflerin minyum denilen maden kırmızısıyla boyanmasından kaynaklanmış zamanla kitapları süsleyen resimlerle aynı adı almıştır. Osmanlıda el yazması resimlerine minyatür denilse de ilk zamanlarda nakış , minyatür ressamlarına da nakkaş deniyordu. Figürlü anlatım biçimi olan minyatürde perspektif Batı resmindeki gibi sabit bir noktadan görülmez. Nakkaş her şeyin dışını ve içinde olanı gösterir. … continue reading this entry.

Nusret ÇOLPAN

Ekim 1952 Yılında Bandırmada doğdu İlk ve Orta eğitimini Bandırma’da tamamladı Daha sonra İstanbul’da Zincirlikuyu meslek Lisesini ve Yıldız üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdi .
Bu yıllarda tıp tarihi enstitüsünde Prof. Doktor A .Süheyl Ünver ve Azade Akar’dan Türk süsleme sanatları dersi aldı ve minyatür çalışmaya başladı . … continue reading this entry.

MİNYATÜR

Minyatür, Latince “kırmızı ile boyamak” anlamına gelen miniare kelimesinden türemiştir. Bir kitapta konu başlıklarını minium, yani sülyen ile belirginleştirmeye miniare denirdi. Zamanla metni süsleyen resimlere de minyatür dendi. … continue reading this entry.

Türk Minyatür Sanatı

ürklerin resim Sanatına ilişkin ilk örnekleri Türkistan’da VII-IX. yüzyıllar arasına tarihlenen Manihelst ve Budist manastır duvarlarında soylular, rahipler, öyküler ve salt doğa konularını içeren freskler ve konusu Buda ve Mani dininin rahipleriyle ilgili kağıt ve kumaş üzerine yapılmış tasvirlerdir Zengin renk düzenlemesi, dalgalı çizilere duyulan ilgi, uzun örgülü saçlı, çekik gözlü, yuvarlak yüzlü figürler, gölgelerin vurgulanmasıyla elde edilen kumaş ve yüz oylumluması, kimi Zaman yüzün ifadesini vermedeki ustalık ve salt doğa görünümlerinde derinlik izlenimi uyandıran ayrıntılar Türkistan resimlerinin özellikleridir.
… continue reading this entry.